Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Szervezet

 

A FEHÉR GYŰRŰ áldozatvédő szervezet tevékenysége

A magyar áldozatvédő szervezet, a FEHÉR GYŰRŰ  Közhasznú Egyesület a nyugat európai áldozatvédő szervezetek mintájára 1989 december 21.-én alakult és 1992 óta tagja aktív tagja az Európai Áldozatvédő Szervezetnek.

A kelet európai országok között elsőként alakult áldozatvédő szervezet, a magyar FEHÉR GYŰRŰ feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást ad, valamint segítséget nyújt a bűncselekmények – főleg a szociális helyzetük miatt rászoruló – áldozatainak és hozzátartozóiknak, anyagi, jogi, pszichikai és egyéb formában, továbbá kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében. A FEHÉR GYŰRŰ országos illetőséggel az érdekképviselet mellett, minden rászoruló áldozatnak – valamennyi bűncselekménytipus esetén és a közúti balesetek vétlen áldozatain  - segítséget nyújt, amely sem tagsághoz, sem egyéb kötelezettséghez nem kötődik.

Célunk továbbá, hogy segítséget adjunk abban, hogy az illetékes hatóságok, valamint a bíróságok mielőbb intézkedjenek a bűncselekmény következtében elszenvedett károk megtérítése, illetve csökkentése érdekében. 

A FEHÉR GYŰRŰ  - az érdekképviseleten kívül – a következő segítséget adja a bűncselekmények rászoruló áldozatainak:

 • emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően,
 • díjtalan jogsegélyszolgálat
 • a szorult helyzetben lévőknek anyagi támogatás,
 • segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban,
 • a bűncselekmények okozta károk megtérítéséért segítség a polgári bírósági eljárásban
 • más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése

Segítségnyújtás külföldieknek

A FEHÉR GYŰRŰ  az Európai Unió áldozatvédelmi elvárásainak megfelelően a hazánkban áldozattá vált külföldieknek az alábbi formában nyújt segítséget:

 • emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően,
 • tájékoztatás a magyar büntetőeljárás folyamatáról,
 • díjtalan jogsegélyszolgálat,
 • a szorult helyzetben levőknek anyagi támogatás,
 • segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban, kivételes esetben még a feljelentés elkészítése is,
 • segítség az ellopott úti- vagy személyes okmányok pótlásában,
 • segítségadás a rokonokkal, barátokkal, illetve országuk külképviseletével való kapcsolatfelvételhez,
 • szükség esetén a további itt-tartózkodáshoz segítség a szálláskereséshez, indokolt esetben díjtalan szállás-és étkezési lehetőség biztosítása,
 • kivételes esetben jogi képviselet biztosítása a hatóságok előtti eljárásban,
 • más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése
 • szükség esetén segítségnyújtás a hazatéréshez ( kivételesen anyagi vonatkozásban is)
 • visszautazást követően a büntetőeljárás követően további menetének figyelemmel kísérése,
 • az utógondozás érdekében az állampolgársága szerinti nemzeti áldozatvédő szervezet értesítése a bűncselekményről és a kapott segítségnyújtásokról,
 • a felsorolt segélynyújtási formákon kívül az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy az áldozattá vált külföldi elkerülje a másodlagos áldozattá válást.  

Az anyagi jellegű szolgáltatásokra csak a viszonossági elv  alapján van lehetőség, vagyis azon országok polgárai kaphatnak támogatást, ahol a magyar látogató/turista is segítségre számíthat. Ettől méltányosságból két esetben lehet eltérni: az egyik eset, ha az áldozattá vált külföldi valósággal kilátástalan helyzetbe került – a másik esetben pedig a rendőrség, vagy nyomózó hatóság kérésére akkor, ha a büntetőeljárás teszi indokolttá a sértett további itt-tartózkodását.

Elérhetőség :

Siófoki Áldozatvédő Iroda

8600 SIÓFOK, Sió út 12-20 ( a Rendőrkapitányság épületében)

Ügyfélfogadás:

június 1-től augusztus 31-ig

hétfő-szombat  12 – 18 óráig

szeptember 1-től május 31-ig

hétfő-péntek 10 – 16 óráig

Tel/fax: 06 – 84 – 519-150 / 5226 mellék

E-mail:
fehergyurusiofok@gmail.com

Web: www.fehergyuru.eu