Varga Imre: Szent Flórián

Flórián, akit a régi naptár május 4-én ünnepelt, római katonatiszt volt Novicumban, a mai Ausztriában. Diocletianus idején szenvedett keresztény hitéért vértanúságot. A legenda szerint amikor Floriánus megtudta, hogy az Enns-parti Laureucumban elfogtak negyven keresztényt, maga is megvallotta hitét. Aquilinus bíró megbotoztatta, s arra ítélte, hogy nyakában malomkővel az Enns hídjáról lökjék a folyóba. Tetemét egy sas őrizte mindaddig, amíg el nem temették. A késő középkortól kezdve elsősorban Ausztriában és a környező országokban virágzik Flórián tisztelete. A tűz és árvíz ellen hívták segítségül. A legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Nem véletlen tehát, hogy a tűzzel dolgozók (tűzoltók, serfőzők, fazekasok, pékek, kéményseprők) védőszentje lett. Alakját több képzőművész is megformálta, így Varga Imre, városunk díszpolgára is. A bronzból és krómacélból készült szobron egyenruhás római katonát látunk, aki egy cseber vízzel egy hozzá képest picinyke ház tüzét oltja. A köztéri alkotást 1991. szeptember 29-én, a tűzoltóság új épületének átadása napján avatták fel ünnepélyesen.